За Вашия Бизнес

Корпоративен Тейлър-Мейд Тренинг

(Corporate Taylor-Made Training)
***

Корпоративният тренинг според конкретните нужди на клиента (Корпоративен Тейлър-Мейд Тренинг) е добре развит инструмент на база специфичните нужди на Вашата организация.
С неговият уникален микс от индивидуални и групови дейности, фокусиран върху коучинг, тийм билдинг, саморефлексия и много други, той таргетира всички от най-ниското до най-високото ниво на работа.

***

Какво е Корпоративният Тейлър-Мейд Тренинг?
Корпоративният тренинг според конкретните Ви нужди е ново поколение програма, развита специално за Вашата организация.
Това е внимателно планирана комбинация от различни методи използвани в личния и професионалния коучинг, терапия и психология като НЛП и НЛПт, хюман дизайн и т.н..
Прилагайки тези методи в специфичен порядък ще съдейства Вашата организация да идентифицира и работи върху слабостите си и да установи по-добро представяне, ефективност и удовлетвореност у служителите.

Какво не е Корпоративният Тейлър-Мейд Тренинг?
Това е индивидуално направен подход към фирмата след предварителна оценка на нейните нужди, което го прави уникален за Вас.
Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг не е още един универсален тренинг за тийм билдинг или сближаване на екипа. Той не разчита на теоретични обучения и обобщения като – ние ще развием умения, ще имплементираме нови техники и знания и т.н.
В основата на Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг стои емоционалното състояние на всяка личност и как то указва влияние върху професионалния живот и разбирания.
Ако разберем как да управляваме нашето, и това на другите, вътрешно състояние, то ние ще повишим нашата ефективност и представяне на работа.

Защо се нуждаете от Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг?
400 от 500-те най-големи компании в световен мащаб признават, че съдействието на професионален коуч/консултант е критичен фактор за тяхното развитие.
И това не е случайно.
Всяка организация е индивидуален организъм. И основните активи на този организъм са хора в него, работещи всеки ден.
Ако искате Вашата организация да продължава да се развива и да постига резултати, Вие трябва да инвестирате в нейните основни активи.
Много често обаче ние не знаем как да адресираме предизвикателствата, които срещаме или не знаем какви всъщност са тези предизвикателства. И нямаме време да дълбаем в проблема, не влагаме много усилия да говорим с хората и да опознаем техните личности и емоционалност.
Ето защо тук е мястото, където може да започнете да прилагате тези уникални методи и да започнете да изграждате нова култура в компанията и с хората в нея.
Ако искате Вашите служители да се развиват повече личностно и професионално и да бъдат наясно с техните силни страни, както и да бъдат отдадени на компанията и да дават нови идеи и принос за нейното развитие, то нека тогава да започнем Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг.

Какви са ползите от Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг?
Тренингът е направен заедно със Вас, за да служи най-добре на Вашите нужди и нуждите на Вашите служители. Той може да адресира няколко предизвикателства:

 • Ефективност на работа
 • Представяне на служителите
 • Повишаване на себеосъзнатостта
 • Въвеждане на различни системи
 • Стимулиране на креативността и иновативното мислене
 • Управление на промяната
 • Щастието на служителите
 • Управление на вътрешния свят
 • И много други

Какви стъпки включва процесът на Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг?

 1. Оценка на нуждите на организацията
 2. Оценка на служителите, включени в тренинга
 3. Развиване на програмата на база на направените оценки
 4. Реализация / въвеждане
 5. Анализиране и обратна връзка
 6. Среща с цел оценка на резултата след приключване на въвеждащия период / периода на реализация

Колко е продължителността на Корпоративния тренинг според конкретните Ви нужди?
Продължителността на тренига зависи от предизвикателството, пред което сте изправени, както и настоящето състояние на компанията. Може да отнеме от 2 седмици до 2-3 месеца. След края на тренинга, фасилитаторът ще Ви посети, за да установи какъв е бил резултатът след обучението и въвеждането на научените неща от него.

Къде се провежда Корпоративният Тейлър-Мейд Тренинг?
Тренинга може да се проведе в офиса на компанията. Той също може да включва дейности на открито със служителите. Всичко зависи от конкретните нужди на компанията.

Как може да се свържете с нас?
При въпроси относно Нина Рей и нейните тренинги, както и при нужда от съдействие или желание от Ваша страна да се възползвате от Корпоративния Тейлър-Мейд Тренинг, ни пишете на
E: lifeunlimited4you@gmail.com
Очакваме с нетърпение заедно да придвижим бизнеса Ви на следващото ниво!

Loading